Hızlı Erişim

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Sıkça Sorulan Sorular

Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM), 2014 Haziran itibari ile kurulmuş olup Akyazı Yerleşkesi'nde bulunan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda hizmet vermektedir. Birimimiz uzaktan zaman uyumsuz eğitimlerin verilmesi amacıyla hazır donanımlı 2 adet sanal sınıf, İçerik Geliştirme Birimi, Sistem Yönetim Birimi, Ölçme ve Değerlendirme birimlerine sahiptir. 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı itibariyle üniversitemiz bünyesindeki ortak dersler (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil) zaman uyumsuz olmak üzere birimimiz üzerinden sürdürülmeye başlanmıştır. İlerleyen süreçte Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu talepleri doğrultusunda Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans, Uzaktan Eğitim Lisans, Uzaktan Eğitim Önlisans programlarının eğitimlerini birimimiz üstlenebilecektir. Yine üniversitemiz üzerinden verilen sertifika programları ve kurslar da birimimiz aracılığı ile zaman uyumlu ve/veya zaman uyumsuz olarak verilebilecektir.

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 5. Maddesi'nin (i) Bendi "Yükseköğretim kurumlarında, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil zorunlu derslerdendir. Bütün bu dersler en az iki yarı yıl olarak programlanır ve uygulanır." şeklindedir. Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan tüm üniversitelere ait eğitim programlarında "Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi", "Türk Dili" ve "Yabancı Dil" derslerinin okutulması zorunludur. Bu derslere "Ortak Dersler" yada "5i Dersleri" de denir.

Ordu Üniversitesi, senato kararıyla Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerini uzaktan eğitim ile yürütülmesine karar verilmiştir. Bu bağlamda, ilgili derslerin uzaktan eğitim yolu ile verilmesi aşağıdaki avantajları beraberinde getirmektedir. 
. Öğrencilerin bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik kullanım deneyimlerinin artması, 
. Uzaktan eğitimle verilecek dersler için öğrencilere zaman ve mekân esnekliği sağlanması, 
. İlgili dersler için yapılan ölçme ve değerlendirmelerde bütünlük sağlanması, 
. Ortak dersler için verilen eğitimin tüm öğrencilere aynı standartta verilmesinin sağlanması, 
. Kaynakların (dersliklerin, okutmanların vb) verimli kullanılması.

Sınav soruları merkezimiz bünyesinde bulunan branş hocaları tarafından, her soru için bir zorluk derecesi belirlenerek hazırlanır. Oluşan soru havuzundan bilgisayar ortamında otomatik olarak zorluk dereceleri dikkate alınarak soru kitapçığı oluşturulur. Aynı soruların ve şıkların yerlerini değiştirerek B, C ve D kitapçıkları da sistem otomatik olarak oluşturmaktadır.

 

Ders içerikleri merkezimiz bünyesinde bulunan branş hocaları tarafından her hafta için hazırlanır. Hazırlanan ders içeri haftalık olarak sisteme eklenir.

Üniversitemizde ikinci öğretim bulunması ve öğrenci sayımızın fazla olması nedeni ile Ortak Dersler Sınavı malesef tek oturum ile gerçekleştirilememektedir. Bu nedenle sınavların iki oturum ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, I. Oturum öğrencilerine sorulan soru zorluk derecesi ile aynı seviyede hesaplanan ikinci bir kitapçık oluşturulmaktadır. Dolayısıyla iki sınavda da öğrencilere sorulan soruların farklı olmasına rağmen, zorluk derecesi aynıdır.

Sınav esnasında yada sınav sonrasında tespit edilen hatalı sorular tüm öğrenciler için geçerli olacak şekilde doğru olarak kabul edilerek iptal edilir.

Sınav kitapçık türünü işaretlemeyen/işaretlemeyi unutan öğrencilerimizin sınavları değerlendirilememektedir. Bu durumda olan öğrencilerimizin sınav notları merkezimiz tarafından "0" olarak atanmaktadır. Bu öğrencilerimizin sınav notları öğrenci işlerine gönderilmeden önce, UZEM Sınav Sonuç Açıklama Sistemi aracılığı ile itiraz ederek grup bilgilerini düzelttirmeleri gerekmektedir

UZEM'in sorumluluğunu yüklendiği dersler Öğrenim Yönetim Sistemi (OYS) üzerinden sağlamaktadır. OYS sisteminin kendine özgü bir şifresi bulunmamakta olup, üniversitemiz Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi'nde kullanmakta olduğunuz kullanıcı adı ve şifresi geçerlidir.

2017-2018 dönemi için devam zorunluluğu bulunmamaktadır. Fakat Sınavlarda başarılı olunabilmesi açısından derslere katılım göstermeniz sizin için faydalı olacaktır.

Ara sınavda ilk yedi üniteden, final ve bütünleme sınavlarında tüm ünitelerden sorumlu olacaksınız.

Kayıtlı bulunduğunuz fakülte\yüksekokul\meslek yüksekokulu öğrenci işlerine müracaat etmeniz gerekmektedir.

Ortak Dersler Sınalarına ait sonuçlar iki kademeli olarak açıklanmaktadır. Birinci kademe UZEM tarafından açıklanan "geçici" notlardır. İkinci kademe ise Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın otomasyon sisteminde yayınlanan kesin sonuçlar. Sınavınıza ait optik formunuzu, size sorulmuş olan soruları ve doğru cevaplarını UZEM'in Sınav Sonuç Duyuru Sisteminde bulunan"İncele-İtiraz Et" düğmesine basarak görebilirsiniz. Bu aşamada eğer bir itirazınız varsa, itirazınızı aynı sayfada yer alan itiraz formunu doldurarak gerçekleştirebilirsiniz. UZEM tarafından ilan edilen sonuçlara 3 gün içerisinde itiraz edilmediği durumlarda, notlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na iletilir ve kesinlik kazanır. Bu aşamadan sonra sınav itirazlarınızı dilekçe halinde UZEM'e ulaştırmanız gerekmektedir.

Sınav sonucunuza itiraz ederken düzgün bir Türkçe kullanarak kesin tanımlayıcı ve detaylı bilgiler vermeniz gerekmektedir. Kesin bilgi içermeyen ve not istemeye yönelik itirazlar değerlendirilmeden reddedilmektedir. Aşağıda geçerli ve geçersiz itiraz örnekleri bilgi amacı ile verilmiştir. 
Geçersiz İtiraz Örnekleri; 
. sinav 100 de 100 yanlis okunmustur daha yuksek bekliyrm tekrar okunmasi onemle rica olunur 
. Daha yüksek bekliyordum. 
. Kagidimi lütfen yeniden degerlendirin daha yüksek bekliyordum 
Geçerli İtiraz Örnekleri; 
. İngilizce notum gözükmüyor. 
. İngilizce 18. soru cevap anahtarında yazmıyor. Eğer soru yanlış ise bize getirisi olacak mı? 
. Sınavıma inkilap tarihinden başladığım için sınav heyecanı ile inkilap tarihini türk dili edebiyatı dersine, inkilap tarihi dersini ise optik form da türk dili edebiyatı dersine işaretlemiş bulunmaktayım. Normal koşullarda bütsüz geçebiliyorken ikisinden de büte kalmış bulunmakdayım. Cevap anahtarlarımın karşılaştırılmasını sizden rica ederim.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda bulunan UZEM ofisine diğer sorularınız için ulaşabilirsiniz.

UZEM sınav sonuçlarını açıklaması durumunda resmi sitemizden ve sosyal medya hesabımızdan duyurusu yapılmaktadır. Genel değerlendirme işlemleri, sınavdan sonra 2-3 gün sürmektedir.

Ordu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Egitim Ögretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 27. Maddesine göre dönem sonu başarı notu, ara sınavın %40'ı ile yarıyıl sonu sınavının %60'ı toplanarak elde edilir. Başarı notunun 60'ın altında olması yada yarıyıl sınavı notunun 50'nin altında olması durumunda öğrenci dersten başarısız sayılır.

Tüm sınav süreci bilgisayar sistemleri aracılığı ile otomatik olarak gerçekleştirilmektedir ve el ile müdahale yapılamamaktadır. Ayrıca sınav optik formları ve sonuçları resmi evraktır. Bu notların değiştirilmesi "Resmi Evrakta Sahtecilik" suçunu doğurmaktadır. Dolayısı ile bu durumlarda bir işlem gerçekleştirilememektedir.