UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Sınavlarla İlgili Bilinmesi Gerekenler
Sınavda Uyulması/Bilinmesi Gereken Kurallar


1. Öğrenci Kimlik Kartı olmayanlar sınava alınmayacaklardır. Öğrenci Kimlik Kartları sınav sonuna kadar sıra üzerinde kalacaktır. 
2. Kimlik kontrolü ile Optik Cevap Kağıtları ve Soru Kitapçıkları dağıtılacaktır. Sınav Soru Kitapçığı üzerinde bölüm/program kodları bulunmaktadır. Cevap kağıtlarınıza bunlarla birlikte, isim ve numaranızı yazarak kodlayınız. Ayrıca soru kitapçığının üzerine sizden istenilen kimlik bilgilerini girmeyi unutmayınız. Optik formun eksik ya da yanlış doldurulmasında sorumluluk öğrenciye aittir. 
3. Sınava başlamadan önce size dağıtılan soru kitapçığının tüm sayfalarını gözden geçirerek, eksik sayfa olup olmadığını kontrol ediniz. 
4. Sınavda yumuşak uçlu kurşun kalem kullanılacaktır. Kalem ve silgi öğrenci tarafından temin edilecektir. 
5. Her testin cevaplarını cevap kâğıdında ilgili alana işaretleyiniz. 
6. Sınav süresince gözetmenlerle konuşmak ve görevlilere soru sormak yasaktır. Öğrencilerin birbirinden kalem, silgi istemeleri, dersle ilgili kitap, not vb. dokümanların bulundurulması yasaktır. 
7. Sınava cep telefonu ile gelen öğrenciler, sınav süresince telefonlarını kapalı tutacaklardır. Sınav esnasında, herhangi bir nedenle, cep telefonu çalan öğrencilerin sınavı iptal edilecektir
8. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye çalışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım eden ve sınav düzenini bozan öğrencilerin sınavı geçersiz sayılacaktır. Gözetmenler söz konusu öğrencileri tespit ettikleri takdirde, herhangi bir uyarıda bulunmadan haklarında tutanak tutacaklardır. Bu nedenle cevap kâğıdınızı başkalarının göremeyeceği bir biçimde tutunuz. 
9. Testlere verilmiş olan cevaplar, sınav sonrasında, bilişimsel ve istatistiki yöntemler ile incelenmektedir. Bu incelemelerden elde edilen bulgular sonucunda, ikili veya toplu kopya çekildiği sonucuna varılan salonlarda, kopya eylemine karıştığı tespit edilen adayların sınavları iptal edilecektir. 
10. Sınav evrakını teslim ederek sınav salonunu terk eden öğrenciler, tekrar sınava alınmayacaktır. Bu yüzden cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı gözetmenlere teslim ederken son kez kontrol etmeyi unutmayınız. 
11. Öğrenciler sınav gözetmenlerinin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Sınavınızın geçerli sayılması sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. 
12. Her sorunun bir adet doğru cevabı bulunmaktadır. Lütfen size en doğru gelen cevabı işaretleyiniz. Yanlış cevaplar doğru cevaplarınız etkilemeyeceği için soruya muhakkak cevap vermeniz yararınıza olacaktır. Sorular hakkında gözetmenlerle tartışmayınız. Baskı hatası olan veya hatalı giriş yapılan sorular öğrenci lehine değerlendirilecektir. 
13. Sınavda size ayrı bir müsvedde kâğıdı verilmeyecektir. Kitapçık üzerindeki boşlukları müsvedde olarak kullanabilirsiniz. 
14. Öğrenciler yanlarında pet şişede su bulundurabilirler. Su haricinde yiyecek ve içecek bulundurmamaları gerekir. 
15. Sınav sorularını ve sorulara verdiğiniz cevapları sınav salonunun dışına çıkarılmamalıdır. 
16. Sınav süresi 3 ders için 60 dakikadır. Sınavın ilk 30 dakikasında ve son 5 dakikasında hiçbir öğrenci sınavdan ayrılamaz. Öğrenci bir ders için sınava girmiş olsa bile 30 dakikadan önce sınavdan çıkamaz.


Ekleme tarihi: 08-01-2019 06:55:54