UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Misyon ve Vizyon

Misyonumuz,

Üniversitemiz öğrencilerine ve dünyaya uzaktan eğitim yoluyla sunulabilecek tüm çalışmalar için gerekli teknik standartları belirlemek, ilgili donanım, yazılım ve personel altyapısını oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak, üniversitemizde yürütülen/yürütülecek olan uzaktan eğitimin öğrenci ve eğitici açısından eşgüdümlü olarak sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak, ihtiyaç duyulan eğitim programlarını uzaktan eğitim yoluyla sağlamak, Üniversitemiz öğrenci ve öğretim elemanlarının talepleri halinde gerekli seminer, eğitim ve programları düzenlemek, öğretim elemanlarımızca uzaktan eğitim vermek amacıyla hazırlanan dersleri akredite etmek, yönetmek, öğretim elemanlarına teknik ve altyapı desteği sunmaktır.

Vizyonumuz,

Gelişen teknolojinin maksimum seviyede topluma her zaman, her yerde, etkili öğrenme esasına dayanarak, üniversitemiz öğretim elemanlarının sahip olduğu yüksek bilgi birikimi ve tecrübesini, isteyen herkese uzaktan öğretim teknolojileri ile ulaştırmak, uzaktan eğitim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanarak eğitimin kalitesini arttırmaktır.


Ekleme tarihi: 08-01-2019 06:53:23 Güncellenme tarihi: 16-01-2019 12:40:03